Groupe AFRICAN FAMILY

Alfabè kreyòl 1 / Creole alphabet 1

Join the Creole movement. {lease visit these websites for more info: http://mit.edu/degraff
http://videohall.com/p/519
Creole alphabet 1 is available on VOD: https://vimeo.com/ondemand/thecreolealphabet
Ou kapab jwenn Alfabè kreyòl la, sou demann, nan sit sa a: https://vimeo.com/ondemand/thecreolealphabet

Videyo sa yo se pou montre timoun ak granmoun, ni ann Ayiti ni lòt bò dlo, eleman ak prensip fondamantal sa yo ki nan fondasyon òtograf kreyòl ayisyen an. Sa pral ankouraje itilizasyon òtograf kreyòl la toupatou nan lemonn. "